وزرای نیرو و امور خارجه حقابه ایران از ارس را پیگیری کنند ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
دادستان کل کشور:

وزرای نیرو و امور خارجه حقابه ایران از ارس را پیگیری کنند

دادستان کل کشور در نامه‌ای به وزیر نیرو دستور پیگیری احقاق حقوق مکتسب حقابه ایران از رودخانه مرزی ارس را صادر کرد.