ساماندهی ۷۶ کیلومتر از رودخانه زاینده رود ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان خبرداد؛

ساماندهی ۷۶ کیلومتر از رودخانه زاینده رود

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: تاکنون بیش از ۷۶ کیلومتر از رودخانه زاینده‌رود ساماندهی شده است.