موافقت ترکیه با پرداخت پول گاز روسیه به روبل ۱۵ مرداد ۱۴۰۱

موافقت ترکیه با پرداخت پول گاز روسیه به روبل

در راستای توافق دو جانبه میان اردوغان و پوتین، ترکیه موافقت کرد پول واردات گاز طبیعی از روسیه را به روبل پرداخت کند.

اروپا 95 درصد پول گاز روسیه را به روبل پرداخت می کند ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

اروپا 95 درصد پول گاز روسیه را به روبل پرداخت می کند

معاون نخست وزیر روسیه گفت: اتحادیه اروپا در فصل زمستان پیش رو با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.