پیشرفت پروژه سبلان از مرز 97 درصد گذشت ۰۲ دی ۱۳۹۹
مدیرعامل پتروشیمی سبلان:

پیشرفت پروژه سبلان از مرز 97 درصد گذشت

جهت برقراری ارتباط تجهیزات با بخش کنترلی واحد نیز در زمینه ابزاردقیق، قسمت های مختلف کارخانه در حال اتصال و آماده در سرویس قرار گرفتن می باشد.