تغییر سیاستهای کلی آمریکا در حوزه انرژی «بد» نیست ۱۸ آبان ۱۳۹۹
عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم در گفتگو با نبض انرژی:

تغییر سیاستهای کلی آمریکا در حوزه انرژی «بد» نیست

منصور شکراللهی: چنانچه سیاستهای کلی آمریکا با انتخاب رئیس جمهور جدید، به شکل واقعی تغییر کند، «بد» نیست، و ایران نیز با در نظر گرفتن منافع ملی سیاستهای خود را در زمینه «انرژی» و «صادرات نفت» تنظیم خواهد کرد.