توسعه صنعت پتروشیمی را فدای کسری بودجه نکنید| لزوم تنوع‌سازی سبد تولید محصولات پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش ۱۷ بهمن ۱۴۰۰

توسعه صنعت پتروشیمی را فدای کسری بودجه نکنید| لزوم تنوع‌سازی سبد تولید محصولات پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش

یکی از مسائلی براین معضل دامن می‌زند بحث افزایش قیمت گاز برای پتروشیمی و موضوع دیگر بحث خام فروشی محصولات پتروشیمی است در حالیکه این موضوع چندین سال که در این صنعت مطرح بوده و حتی رهبر انقلاب بر جلوگیری از خام فروشی تاکید دارند؛ اما تا به امروز جدی گرفته نشده است.

پالایشگاه سازی با نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیاردی، راه دور زدن تحریم ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

پالایشگاه سازی با نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیاردی، راه دور زدن تحریم

راهکار موثر مورد اشاره رهبر معظم انقلاب، استفاده از نقدینگی موجود در کشور است که به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و هدایت این حجم نقدینگی به سمت پالایشگاه‌سازی از ابعاد مختلف می‌تواند برای کشور آثار مثبت به‌همراه داشته باشد.