حمایت رهبران گروه ۷ از سرمایه‌گذاری در صنعت ال‌ان‌جی/ وعده بی‌عمل ۱۱ تیر ۱۴۰۱

حمایت رهبران گروه ۷ از سرمایه‌گذاری در صنعت ال‌ان‌جی/ وعده بی‌عمل

رهبران ثروتمندترین اقتصادهای جهان هفته گذشته مسائل مختلف جهانی و منطقه‌ای از جمله درباره چگونگی ایجاد تعادل بین نیاز به منابع انرژی نو و تعهدهای موجود برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مذاکره کردند. در پایان، آنها به مصالحه‌ای دست یافتند که نشان می‌دهد جنگ روسیه در اوکراین تا چه اندازه سبب توقف اقدام‌های اقلیمی شده است.