آغاز رهاسازی آب از سد مخزنی سیلوه پیرانشهر به سمت دریاچه ارومیه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷

آغاز رهاسازی آب از سد مخزنی سیلوه پیرانشهر به سمت دریاچه ارومیه

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از آغاز مرحله نخست رهاسازی آب از سد مخزنی سیلوه پیرانشهر به‌سمت دریاچه ارومیه در سال آبی 98-97 خبر داد.