آغاز مرحله سوم رهاسازی آب از سد مخزنی بوکان به سمت دریاچه ارومیه ۰۵ اسفند ۱۳۹۷

آغاز مرحله سوم رهاسازی آب از سد مخزنی بوکان به سمت دریاچه ارومیه

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی از آغاز مرحله سوم رهاسازی آب از سد مخزنی بوکان به سمت دریاچه ارومیه در سال آبی 98-1397 خبر داد.