تدوین سند کاهش آلودگی‌های محیط زیست منطقه پارس جنوبی ۲۵ تیر ۱۳۹۹

تدوین سند کاهش آلودگی‌های محیط زیست منطقه پارس جنوبی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با تاکید بر رعایت زیست محیطی در عرصه‌های مختلف طرح‌ها و صنایع پارس جنوبی گفت: در این راستا سند کاهش آلودگی‌های محیط زیست منطقه پارس جنوبی تدوین شده است.