جهش محصولات پتروشیمی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

جهش محصولات پتروشیمی

مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: مجتمع‌های پتروشیمی کشور از ابتدای امسال تا بیستم اردیبهشت‌ماه رشد ۶ درصدی تولید را نسبت به مدت مشابه پارسال محقق کردند.