آغاز رزمایش طرح نظارت میدانی مدیریت مصرف آب و برق ۰۱ تیر ۱۴۰۱

آغاز رزمایش طرح نظارت میدانی مدیریت مصرف آب و برق

رزمایش آمادگی طرح نظارت میدانی در مدیریت مصرف آب و برق دستگاه‌های خدماتی (دولتی) امروز با حضور وزیر نیرو، مقامات کشوری و لشکری آغاز شد.