قرارداد خرید ۳ دستگاه ربات بازرسی تونل‌های شبکه انتقال و فوق توزیع برق منعقد شد ۰۳ دی ۱۴۰۱

قرارداد خرید ۳ دستگاه ربات بازرسی تونل‌های شبکه انتقال و فوق توزیع برق منعقد شد

قرارداد تجهیز ۳ تونل انتقال و فوق توزیع برق به ربات بازرس بین شرکت برق منطقه‌ای تهران و یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس منعقد شد.

ربات شیارزن چاه عمیق در پارک فناوری پردیس تولید شد ۰۷ آبان ۱۴۰۱
با هدف احیا و آبدهی مجدد چاه‌های عمیق؛

ربات شیارزن چاه عمیق در پارک فناوری پردیس تولید شد

محققان شرکت دانش بنیان ایده کاوان صنعت پردیس مستقر در پارک فناوری پردیس با سرمایه گذاری 10 میلیارد ریالی موفق به ساخت محصولی تحت عنوان ربات شیارزن چاه عمیق با هدف احیاء و آبدهی مجدد این چاه‌ها شدند.

حملات  سایبری به ربات‌های صنعتی! ۲۶ مرداد ۱۳۹۹

حملات سایبری به ربات‌های صنعتی!

حملات سایبری در محیطهای صنعتی ممکن است پیامدهای وخیمی از جمله توقف فعالیت تولیدی، خسارت فیزیکی، آسیب محیط زیستی و آسیب یا تلفات انسانی را به همراه داشته باشد.