نخستین ربات‌های بازرس شبکه‌ فاضلاب در ایران طراحی و تولید شد ۱۱ دی ۱۴۰۱

نخستین ربات‌های بازرس شبکه‌ فاضلاب در ایران طراحی و تولید شد

یک شرکت دانش‌بنیان داخلی با طراحی و تولید ربات‌های هوشمند بازسازی، رفع عیب شبکه‌های فاضلاب را مکانیزه کرده و بار ترافیکی و هزینه‌های اجتماعی ناشی از حفاری زمین را کاهش داده است.