بهره برداری از 300 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با پرداخت قبوض مشترکان ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
درخواست وزیر نیرو:

بهره برداری از 300 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با پرداخت قبوض مشترکان

وزیر نیرو از تمامی مشترکان خواست با توجه به پایان مهلت تعویق پرداخت قبوض آب و برق همراهی لازم را داشته باشند تا مجموعه وزارت نیرو بتواند بدون مشکل هم طرح‌ها را اجرا کند هم تعمیر و نگهداری را انجام دهد و هم بتواند حقوق و مزایای قانونی پرسنل را به موقع پرداخت کند.