برگزاری 25 هزار نفرساعت دوره‌های آموزشی اصول ایمنی در سال 97 ۰۵ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری 25 هزار نفرساعت دوره‌های آموزشی اصول ایمنی در سال 97

رئیس HSE شرکت ملی گاز ایران از برگزاری 25 هزار نفرساعت دوره‌های مختلف آموزش HSE در سال 97 خبر داد و گفت: نهادینه‌سازی فرهنگ HSE برای پیمانکاران صنعت گاز ضروری است.