ایران بازنده حوزه انرژی و گاز ارزان منطقه ۱۰ آذر ۱۳۹۹
فرصت استفاده از گاز ارزان ترکمنستان از دست رفت؛

ایران بازنده حوزه انرژی و گاز ارزان منطقه

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر ورود به بازارهای منطقه، حفظ سهم خود در بازارهای مختلف را نیز بسیار مهم برشمرد و یک‌راه برای تقویت نقش‌آفرینی ایران در موضوع صادرات گاز را توجه به دیپلماسی و ورود موضوعات انرژی به رایزنی‌های دیپلماتیک کشور دانست.