نصف راکتورهای هسته‌ای فرانسه تعطیل شد؛ احتمال تشدید بحران انرژی اروپا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

نصف راکتورهای هسته‌ای فرانسه تعطیل شد؛ احتمال تشدید بحران انرژی اروپا

تعطیلی ۲۸ راکتور از ۵۶ رآکتور اتمی فرانسه تولید برق هسته‌ای این کشور را به پایین‌ترین رقم طی بیش‌از ۱۰ سال گذشته رسانده‌ است.