هند در آمریکا نفت ذخیره سازی  می‌کند ۰۹ مهر ۱۳۹۹

هند در آمریکا نفت ذخیره سازی می‌کند

دیپلماسی انرژی و همراهی آن با سیاست خارجی و سیاست های انرژی ما طی 6 سال گذشته نتایج محسوس و فراوانی در گسترش امنیت انرژی هند داشته است. ما در حال حاضر از 30 کشور دنیا نفت خام وارد می‌کنیم که در جهت هدفمان در متنوع کردن منابع هیدروکربن است.

حجم آب مخزن سدهای کشور باز هم کاهش یافت ۰۹ شهریور ۱۳۹۸

حجم آب مخزن سدهای کشور باز هم کاهش یافت

درصد پرشدگی آب مخزن سدهای کشور در حالی تا بیست و دومین روز مرداد امسال به ۶۷ درصد کاهش یافته است که میزان بارش ها در ۶ حوضه اصلی آبریز نسبت به پارسال با رشد۱۰۰درصدی مواجه شده است.