گاز در اروپا ارزان شد ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

گاز در اروپا ارزان شد

قیمت گاز طبیعی در اروپا روز دوشنبه تحت تاثیر تقاضای ضعیف، کاهش پیدا کرد و از شدت محدودیت عرضه کاست.