روند افزایشی مصرف برق بخش صنایع ۲۱ تیر ۱۳۹۹

روند افزایشی مصرف برق بخش صنایع

مصرف برق بخش صنایع روز گذشته و برای چهارمین‌بار در هفته گذشته به بیش از پنج هزار مگاوات افزایش یافت.