وزارت نفت نسبت به ذخیره‌سازی گاز و نفت اقدام کند ۲۵ دی ۱۴۰۱
بازدید سرزده رئیس جمهور از شرکت ملی گاز ایران آیت‌الله رئیسی:

وزارت نفت نسبت به ذخیره‌سازی گاز و نفت اقدام کند

رئیس جمهور وجه مکمل تلاش‌ها برای توزیع صحیح، مصرف صحیح گاز دانست و گفت: وزارت نفت باید پس از پایان شرایط ویژه فعلی موضوع ذخیره‌سازی گاز و نفت را که متاسفانه در یک مقطعی مورد بی‌توجهی قرار گرفته و شرکت ذخیره‌سازی منحل شده است، مورد توجه جدی قرار دهد.

عملیات اجرایی احداث خط لوله 30 اینچ انتقال گاز «نور-کلارآباد» آغاز شد ۰۸ شهریور ۱۴۰۱
با حضور معاون مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

عملیات اجرایی احداث خط لوله 30 اینچ انتقال گاز «نور-کلارآباد» آغاز شد

با حضور علیرضا شکوهیان، معاون مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران امروز سه‌شنبه 8 شهریور ماه عملیات اجرایی احداث خط لوله 30 اینچ انتقال گاز «نور-کلارآباد» آغاز شد.