ریزش قیمت نفت شدت گرفت ۱۶ شهریور ۱۴۰۱

ریزش قیمت نفت شدت گرفت

قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه تحت تاثیر قرنطینه‌های کرونا در چین و انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ‌های بهره که نگرانی‌ها نسبت به بروز رکود و تقاضای کمتر برای سوخت را تشدید کرد، کاهش پیدا کرد.