نخستین محموله نفت آمریکا به آلمان رسید ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

نخستین محموله نفت آمریکا به آلمان رسید

نفتکش حامل نفت ترش آمریکا هفته گذشته برای نخستین بار در بندر روستوک آلمان تحویل داده شد.