ذخایر آب سدهای استان اصفهان به 180 میلیون مترمکعب رسید ۰۲ اسفند ۱۴۰۱

ذخایر آب سدهای استان اصفهان به 180 میلیون مترمکعب رسید

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: مجموع ذخایر آب سدهای بزرگ استان اصفهان به 180 میلیون مترمکعب رسید.