آزادسازی 14 میلیون بشکه نفت ذخایر راهبردی آمریکا در یک هفته ۲۶ مهر ۱۴۰۱

آزادسازی 14 میلیون بشکه نفت ذخایر راهبردی آمریکا در یک هفته

منابع آگاه گفتند، دولت بایدن در نظر دارد تا به منظور کاهش قیمت نفت پیش از انتخابات میان دوره ای کنگره، در این هفته از محل ذخایر راهبردی این کشور برداشت انجام دهد.