رتبه های دوم و سوم ذخایر گاز و نفت جهان در اختیار ایران ۰۵ بهمن ۱۴۰۱

رتبه های دوم و سوم ذخایر گاز و نفت جهان در اختیار ایران

وزارت انرژی آمریکا در جدیدترین گزارش خود از رتبه های رتبه‌های دومی و سومی ایران در میان بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گاز و نفت جهان خبر داد.