12 درصد ظرفیت سدهای پنجگانه تهران پر است|کاهش 82 میلیون متر مکعبی ذخایر سدهای استان ۱۹ بهمن ۱۴۰۱

12 درصد ظرفیت سدهای پنجگانه تهران پر است|کاهش 82 میلیون متر مکعبی ذخایر سدهای استان

مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: تنها 12.4 درصد ظرفیت سدهای تهران پر است و همکاری بیش از پیش شهروندان در صرفه‌جویی و مدیریت مصرف آب مؤثرترین راهکار در تأمین مطمئن و پایدار آب شرب در ماه‌های آتی خواهد بود.