ذخایر آب سدهای کشور به 26 میلیارد مترمکعب رسید ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
آخرین وضعیت ذخایر سدهای بزرگ کشور؛

ذخایر آب سدهای کشور به 26 میلیارد مترمکعب رسید

آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد، با سپری شدن 269 روز از سال آبی، تا 28 خردادماه (سال آبی 1401-1400) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور به حدود 26.19 میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر 5 درصد کاهش است.