ذخایر آب سدهای کشور به 26.7 میلیارد مترمکعب رسید ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
آخرین وضعیت ذخایر سدهای بزرگ کشور؛

ذخایر آب سدهای کشور به 26.7 میلیارد مترمکعب رسید

آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد، با سپری شدن 258 روز از سال آبی، تا 17 خردادماه (سال آبی 1401-1400) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود 26.70 میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر5 درصد کاهش است.