پیش بینی صادرات 12 هزار تنی گرید های پلیمری از سوی دی آریا پلیمر خمین ۰۱ مرداد ۱۴۰۱

پیش بینی صادرات 12 هزار تنی گرید های پلیمری از سوی دی آریا پلیمر خمین

مدیرعامل پتروشیمی دی آریا پلیمر خمین گفت: پیش بینی می شود صادرات گرید های مختلف پلیمری تولید شده در این مجتمع، امسال حدود ١٢ هزار تن باشد.