زمینه برای صادرات گاز ایران به قاره سبز فراهم است ۲۵ آذر ۱۳۹۹

زمینه برای صادرات گاز ایران به قاره سبز فراهم است

 بازار اصلی ما در جهان کشورهای منطقه شرق آسیا مانند چین، ژاپن و کره و هند هستند و در این رابطه شک و تردیدی وجود ندارد، اما ما می‌توانیم در اروپا نیز جای پایی برای خود فراهم کنیم. اگر مقداری متمرکز کار کنیم و به‌ویژه در زمینه گاز و خط لوله می‌توان به صادرات محصولاتمان به اروپا هم بیندیشیم.