افزایش حقوق و دستمزد کارکنان طبق قانون ابلاغی دولت اعمال می‌شود ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت:

افزایش حقوق و دستمزد کارکنان طبق قانون ابلاغی دولت اعمال می‌شود

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت از اعمال افزایش حقوق و دستمزد کارکنان قراردادی و رسمی وزارت نفت طبق قانون ابلاغی دولت خبر داد.