۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

قیمت‌گذاری اوج بار؛ رویکرد اصلی کشورهای پیشرفته برای مدیریت مصرف برق

با وجود پیشرفت‌های قابل توجهی که امروزه بسیاری از کشورها در حوزه تولید و توزیع انرژی برق به دست آورده‌اند، همچنان موضوع مدیریت بهینه مصرف برق به ویژه در ایام پرباری به عنوان یک دغدغه و موضوع مهم مطرح است.