پایان موفقیت آمیز آزمون‌های دریایی نفتکش افراماکس ۲ برای تحویل به ونزوئلا ۲۲ تیر ۱۴۰۱

پایان موفقیت آمیز آزمون‌های دریایی نفتکش افراماکس ۲ برای تحویل به ونزوئلا

طی روزهای اخیر تست‌های دریایی کشتی افراماکس ۲ در خلیج فارس انجام‌ شد و باوجود امواج و باد مخالف، این نفتکش به سرعت ۱۵.۲ گره دریایی رسید.