اقتصاد انرژی، محرک دور جدید تنش‌ها در منطقة قره‌باغ ۱۳ مهر ۱۳۹۹

اقتصاد انرژی، محرک دور جدید تنش‌ها در منطقة قره‌باغ

ابتدا باید به درک درستی از منافع ملی خود در رابطة با قفقاز، ذخایر انرژی کاسپین و معادلات قدرت در منطقه برسیم. آنچه که حائز اهمیت است، ممانعت از سرایت اختلافات نژادی حوزة قفقاز به ایران و جلوگیری از سیاسی‌تر شدن مفهوم قومیت در داخل کشور است.