راه اندازی شرکت مسجد سلیمان تا دی ماه سال جاری ۲۸ مهر ۱۳۹۹
نایب رییس هلدینگ صباانرژی در گفتگوی اختصاصی با نبض انرژی:

راه اندازی شرکت مسجد سلیمان تا دی ماه سال جاری

نایب رییس هلدینگ صباانرژی در گفتگوی اختصاصی با نبض انرژی: شرکت مسجد سلیمان با مشارکت بخش خصوصی، با هدف تولید آمونیاک و اوره و اشتغالزایی مستقیم برای بیش از 1200 نفر، دی ماه سال جاری راه اندازی نهایی خواهد شد.