دکتر «سارا وخشوری» استاد امنیت انرژی در موسسه سیاست جهانی: بایدن برجام را به موضوع موشکی پیوند می‌زند ۱۳ آذر ۱۳۹۹

دکتر «سارا وخشوری» استاد امنیت انرژی در موسسه سیاست جهانی: بایدن برجام را به موضوع موشکی پیوند می‌زند

دوری امریکا به بازارهای مصرف، هزینه و قیمت گاز این کشور را نسبت به قیمتهای گاز رقبای دیگر افزایش می دهد. بنابراین سیاست های بایدن دنیا را به سمتی هدایت خواهد کرد که در جهت کاهش تولید کربن، نفت ارزان را با انرژی های تجدید پذیر و مخصوصا با گاز جایگزین کنند. در نهایت این مسئله به افزایش تقاضا و قیمتهای جهانی گاز منجر شده و در مجموع به نفع تولید کنندگان امریکاست.