«اقتدار ملی» در گرو حمایت از «تولید ملی» است ۱۷ آذر ۱۳۹۹
سرپرست هلدینگ انرژی سپهر:

«اقتدار ملی» در گرو حمایت از «تولید ملی» است

دکتر بهروز عباسی: متخصصان توانمند داخلی سه مگا متانول سبلان، دنا و سیراف را به بهره برداری می رسانند.