بزرگترین گلخانه کشور در خراسان شمالی اجرایی می شود ۰۷ خرداد ۱۳۹۹

بزرگترین گلخانه کشور در خراسان شمالی اجرایی می شود

عملیات اجرایی بزرگترین گلخانه کشور در شهرستان شیروان استان خراسان شمالی به صورت ویدیو کنفرانس توسط وزیر جهاد کشاورزی آغاز شد.