نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد به یاری شبکه برق کشور آمد ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد به یاری شبکه برق کشور آمد

 واحد دوم بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد به ظرفیت ۱۶۲ مگاوات در آستانه پیک مصرف به شبکه سراسری متصل شد.