توصیه نماینده مجلس به مردم ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
مجلس بی اطلاع از روش طرح روحانی؛

توصیه نماینده مجلس به مردم

مجلس شورای اسلامی اطلاعی از تصمیم نحوه‌ی فروش نفت در بورس ندارد، پس مردم حواس‌شان جمع باشد تا همچون بازار بورس گرفتار نشوند.