کاهش یک درصدی حجم آب موجود در سدهای کشور ۱۲ دی ۱۴۰۱
نسبت به سال گذشته رخ داد؛

کاهش یک درصدی حجم آب موجود در سدهای کشور

میزان آب موجود در سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر ماه) تا ۱۰ دی‌ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش یک درصدی همراه شد.

ذخایر آب سدهای کشور به ۲۵.۰۷ میلیارد مترمکعب رسید ۱۲ تیر ۱۴۰۱
مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور:

ذخایر آب سدهای کشور به ۲۵.۰۷ میلیارد مترمکعب رسید

آمارها نشان می‌دهد با سپری شدن ۲۸۳ روز از سال آبی، میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور به حدود ۲۵.۰۷ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر ۴ درصد کاهش است.

ذخایر آب سدهای کشور به ۲۶میلیارد مترمکعب رسید/ ۴۷درصد ظرفیت سدها خالی است ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

ذخایر آب سدهای کشور به ۲۶میلیارد مترمکعب رسید/ ۴۷درصد ظرفیت سدها خالی است

با وجود ۲۶میلیارد و ۵۷۰میلیون مترمکعب ذخیره آب در مخازن سدهای کشور، در زمان حاضر حدود ۵۳درصد ظرفیت مخازن سدها پر و ۴۷درصد این ظرفیت خالی است.

ذخایر آب سدهای کشور به 26 میلیارد مترمکعب رسید/ کاهش 12 درصدی ذخیره مخازن نسبت به سال گذشته ۲۸ فروردین ۱۴۰۱
آخرین وضعیت ذخایر سدهای بزرگ کشور؛

ذخایر آب سدهای کشور به 26 میلیارد مترمکعب رسید/ کاهش 12 درصدی ذخیره مخازن نسبت به سال گذشته

آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد، با سپری شدن 206 روز از سال آبی، تا 27 فروردین (سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود 26.15 میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 12 درصد کاهش نشان می‌دهد.