تخریب حد مشخصی از محیط زیست، افساد فی الارض است ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
رئیس قوه قضاییه مطرح کرد

تخریب حد مشخصی از محیط زیست، افساد فی الارض است

رئیس قوه قضائیه گفت: برای کسانی که زمین و محیط زیست را تخریب و آلوده سازند، مجازات‌های سنگینی درنظر گرفته شده است و بر مبنای دستورات شرعی و قانونی، چنانچه این تخریب به حد مشخصی برسد، عنوان «افساد فی الارض» بر آن صدق خواهد کرد.