جابه‌جایی ۳۶ دستگاه حفاری خشکی در موقعیت‌های عملیاتی نقاط مختلف ایران ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

جابه‌جایی ۳۶ دستگاه حفاری خشکی در موقعیت‌های عملیاتی نقاط مختلف ایران

با تلاش گروه‌های تخصصی ترابری سنگین شرکت ملی حفاری ایران از ابتدای امسال تاکنون نسبت به جابه‌جایی ۳۶ دستگاه حفاری خشکی در موقعیت‌های عملیاتی نقاط مختلف کشور اقدام شده است.