تعمیر دستگاه بریکر گازی QEB در نیروگاه شهید رجایی قزوین ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
با استفاده از ظرفیت‌های‌ داخلی انجام شد؛

تعمیر دستگاه بریکر گازی QEB در نیروگاه شهید رجایی قزوین

برای اولین بار یک دستگاه بریکر گازی QEB توسط متخصصان نیروگاه شهید رجایی قزوین بازسازی و تعمیر شد.