نقش «کشورهای دیگر» در پرداخت نکردن حق‌آبه ایران از هیرمند مشهود است ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

نقش «کشورهای دیگر» در پرداخت نکردن حق‌آبه ایران از هیرمند مشهود است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: متأسفانه نقش کشورهای دیگر در پرداخت نکردن حق‌آبه ایران از هیرمند مشهود است و دست‌های پشت پرده‌ای مانع از پرداخت حق‌آبه می‌شوند.