سیاست شرکت ملی گاز ایران حمایت از دانش‌بنیان‌هاست ۰۸ مرداد ۱۴۰۱
معاون وزیر نفت در بازدید از آزمایشگاه آزمون‌های قطعات پلیمری:

سیاست شرکت ملی گاز ایران حمایت از دانش‌بنیان‌هاست

معاون وزیر نفت در امور گاز در حاشیه سومین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی، از آزمایشگاه تحقیقاتی آزمون‌های قطعات پلیمری مشهد بازدید کرد.