رونمایی از توانمندی ها و دستاوردهای علمی فنی و تجاری در ایران پلاست ۱۲ شهریور ۱۴۰۱

رونمایی از توانمندی ها و دستاوردهای علمی فنی و تجاری در ایران پلاست

دبیر انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران گفت: با برنامه ریزی های انجام شده امسال در نمایشگاه ایران پلاست از آخرین توانمندی ها و دستاوردهای علمی فنی و تجاری این صنعت رونمایی خواهد شد.