درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۳.۵ برابر شد ۱۲ آذر ۱۳۹۹

درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۳.۵ برابر شد

با توجه به اینکه رقم منابع عمومی در لایحه بودجه سال آتی، حدود 841 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، وابستگی مستقیم بودجه به نفت حداقل 23.7 درصد است و این در حالی است که شاخص مذکور در قانون بودجه امسال، حدود 10 درصد بود.